فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

خراسان رضوی - 5 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

یزد - 3 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir