فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
23,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
otex.ir