فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
39 کیلومتر
قیمت
46,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
63,500 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir