فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

یزد - 3 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir