خرید خودرو مزدا در استان تهران

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، وانت دو کابین ( مونتاژ )، 1398 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 2 (مونتاژ)، 1398 اُتکس

مزدا، 2 (مونتاژ)، 1398

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 2 (مونتاژ)، 1390 اُتکس

مزدا، 2 (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 323، 1385 اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1395 اُتکس
کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 323، 1385 اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396 اُتکس
کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
411,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389 اُتکس
کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
otex.ir