خرید خودرو بنز CLA250 در استان تهران

بنز، CLA250، 2014 اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، CLA250، 2014 اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، CLA250، 2014 اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir