خرید خودرو نیسان در استان تهران

نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، وانت زامیاد، 1390 اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، مورانو، 2008 اُتکس

نیسان، مورانو، 2008

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، پاترول دو در، 1376 اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1387 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، مورانو، 2008 اُتکس

نیسان، مورانو، 2008

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2017 اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، مورانو، 2008 اُتکس

نیسان، مورانو، 2008

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، پاترول دو در، 1377 اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2016 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
otex.ir