خرید خودرو نیسان تی ینا در استان تهران

نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1390 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1390 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1390 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1390 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir